2014-05-18: Miró vinner sitt första cert!

Whohooo!! Mi Amarias Everlong, "Miró", slog till med cert och BIM på SKKs utställning i Piteå för Charlotta Mellin, bara 14 månader gammal! "En pampig hane med mycket kvalitet. Vackert huvud och uttryck. Härlig hals och resning. Utmärkta vinklar runt om. Kraftig stomme. Härliga rörelser från alla håll. Utmärkt pälskvalitet" skrev hon i kritiken. Såhär glada blev vi!

Mi Amarias storpudlar. Maria Byström, Björkågatan 6, 904 21 Umeå. 070-306 08 27