2014-06-15: Miró vinner CACIB i Tromsö!

Whohoo! Henrik Hannelius, finsk pudelspecialist, placerade Miró 2:a i bästa hanhundsklass och tilldelade honom CACIB i Tromsö, Norge! Finfin kritik: "En mycket flott ung hanne av flott kvalitet. God utställningskondition. Långt välskuret huvud, utmärkt silhuett och topline. Välbyggd allt i ett, vilket avspeglar sig i rörelserna. Rör sig helt utan ansträngning med drive och liv". Efter bedömningen gav han oss kommentaren "He's magnificent. He has a bright future ahead of him". Sånt är roligt att höra!

Mi Amarias Everlong, "Miró"

Mi Amarias storpudlar. Maria Byström, Björkågatan 6, 904 21 Umeå. 070-306 08 27