2014-08-16: "Lykka" debuterar i rallylydnad

Och vilken debut sen! Två tävlingar med vardera 86 och 85 poäng. Hurra!

Tack bästa fodervärden Andrea Nyman för att du tar så bra hand om Lykka!

Mi Amarias storpudlar. Maria Byström, Björkågatan 6, 904 21 Umeå. 070-306 08 27