2014-10-28 "Elvis", Mi Amarias Evening Star, A/A på höfterna!

Idag kom resultatet på "Elvis" höftledsröntgen och han har A på båda sidor! Härligt! "Elvis" bor hos mina föräldrar i Ansmark utanför Umeå och är kullbror med "Miró" och "Lykka".

Mi Amarias storpudlar. Maria Byström, Björkågatan 6, 904 21 Umeå. 070-306 08 27