2016-05-25: "Tindra" är godkänd besökshund

Så himla roligt! Får veta att norska "Tindra", Mi Amarias Dyers Eve, nu är godkänd besökshund i Tromsö och jobbar med matte Maria inom sjukvården. 

Mi Amarias storpudlar. Maria Byström, Björkågatan 6, 904 21 Umeå. 070-306 08 27